Institut evropsko-asijské spolupráce

Intitut evropsko-asijské spolupráce

           Institute of Euro-Asian Cooperation

         Институт европейско-азиатского сотрудничества
 

 

1.      Institut jako právnická osoba byla dne 28.8.2008 registrovaná Ministerstvem vnitra České  republiky,
      IČ: 22725555
 
2.      Institut ve své činnosti úzce spolupracuje se zahraničními subjekty, je neziskovou organizací,  cílem je sloužit k přípravě a realizaci kulturních, vzdělávacích, vědeckých a společenských programů vedoucích k rozvoji vzájemných vztahů mezi občany České republiky i dalších zemí Evropské Unie a občany zemí Centrální a Východní Asie.
 
3.      Sídlo: Na Kopečku  242, 37901 Třeboň, Česká republika.